[HOME]                    Ikuko Roth,
Forsythia
2004, oil, 20"x 20"