[HOME]         Ikuko Roth,
Vermont Mountain Meadow,
1998, oil, 30"x36"